Vikan

Här har mätspecialisten fått i uppdrag av Skanska att sätta ut en mindre väg till Vikans kross.

Projektering och utsättning av vägen och även scanning och inmätning av berg.