Oxled Sävedalen

I Sävedalen, Göteborg ska en förtätning göras med 4 stycken bostadshus där Mätspecialisten hjälper Tuve bygg med den utsättningen där det krävs extra noggrannhet och koordinatsatta punkter och linjer.