Marstrand – Marstrand

Under 2014-2015 gjorde vi inmätning av befintligt elnät samt belysningsstolpar och transformatorer på Marstrand för Trafiksystem Väst.