Loviseholm-bondemon – Dals Ed

Under 2014-2015 arbetade vi med fundament för kraftledningsprojektet, loviseholm-bondemon i Dals-Ed tillsammans med AGB samt Ottestala Schakt. Beställare Vattenfall.