Kongahälla – Kungälv

Här ska Västmark leda om en hel bäck in genom två stycken 2500 kulvertar som ska gå under det nya bostadsområdet Kongahälla. Här kommer det 4 höghus och även COOP ska placeras här. Mätspecialisten har hand om all utsättning och inmätning.