Hägern Trollhättan

Ett flerbostadshus med tillhörande garage i källaren sätter Mätspecialisten ut i Trollhättan.

Utsättning av betongkonstruktioner, VA och bergsprängning m.m.